News

Tapas en een theaterstuk van “de improfeten”

BY Marc Braeckmans
Comments : 0

A concept interim beleefde met enkele klanten een gezellige avond met tapas en een theaterstuk van “De Improfeten”.