News

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

BY Marc Braeckmans
Comments : 0

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Heb je tijdens de referteperiode (*) minstens 65 dagen gewerkt voor één of meer uitzendbureaus, dan heb je recht op de eindejaarspremie voor uitzendkrachten die betaald wordt in de maand december volgend op de referteperiode:

  • 65 dagen tussen 1 juli en 30 juni = eindejaarspremie in december

Hoe wordt je eindejaarspremie berekend?

De eindejaarspremie voor uitzendkrachten bedraagt 8,22% van het totale brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens de referteperiode.

Wie betaalt je eindejaarspremie?

Uitzendkrachten die voldoende dagen gewerkt hebben tijdens de referteperiode krijgen in december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten (SFU) waarmee de eindejaarspremie kan aangevraagd worden. De premie wordt vanaf januari uitbetaald door het Sociaal Fonds door middel van een overschrijving. Dat kan op een Belgisch rekeningnummer, maar ook op een buitenlands.

Tip: meld elke adreswijziging op tijd aan het SFU, anders loop je het risico het document niet te ontvangen.

Meer inlichtingen bij het sociaal fonds voor de uitzendkrachten

Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten
Havenlaan 86C bus 330
B-1000 Brussel

www.fondsinterim.be

Van maandag tot vrijdag telefoonpermanentie tussen 9 tot 12 uur op 02/203.60.95