Stage hands (m/v)

Omschrijving

- Je helpt bij de organisatie van kleine en grote evenementen, bij de organisatie van openlucht optredens of bij het bouwen van attracties: de opbouw van podium en tribunes, de plaatsing van lichtgrids, tenten, dranghekkens, enz. - Je staat soms in voor de aansluiting van elektrische kabels en de inrichting van het podium of de omgeving. - Je werkt meestal buiten. - Je gaat vaak op verplaatsing, soms ver. - Je werkt in een ploeg. - Montage doe je ook in de hoogte. - Je bent lenig en hebt evenwichtszin. - Je past de veiligheidsregels strikt toe voor jezelf en je ploeggenoten. - Je werk is seizoensgebonden. Buiten het seizoen voer je onderhoud- en herstellingswerken uit.

Profiel

- Mechanische bevestigingssystemen kunnen toepassen: gebruik van pluggen, vijzen, bevestigingssystemen - Mechanische montagetechnieken kunnen toepassen: monteren of verbindingen maken met diverse technieken zoals bouten, schroeven en pluggen, lijmen - Milieuvoorschriften toepassen - Ladders en stellingen monteren, demonteren en correct gebruiken - Veiligheidsregels toepassen - Attest voor hoogtewerker is een plus - Certificaat basisveiligheid (VCA) is een plus - Rijbewijs B is een plus - Instaan voor zijn eigen veiligheid en er zorg voor dragen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. - Betrouwbaar zijn: Integer, zorgvuldig, objectief, correct zijn - Discipline bezitten: Zich strikt aan regels en procedures houden - Zelfstandig werken: Op een effectieve wijze de eigen taak uitvoeren zonder hulp van anderen. - Samenwerken: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat - Flexibel zijn: Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden - Kwaliteitsbewust zijn: In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of een dienst moet voldoen - Veilig werken: Gevaarlijke situaties en risico's vermijden, zowel voor zichzelf als voor anderen - Planmatig werken: Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken

Wij bieden

- Loon volgens barema - Sociaal abonnement of kilometervergoeding - Interim-opdracht optie vast - Je werkuren zijn onregelmatig en vari?ren naargelang de opdracht en de weersomstandigheden

Reageer op deze job